Kasasimme tähän artikkeliin 10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle tilaamiseen ja toimittajan valintaan. Nämä vinkit eivät yksistään takaa onnistunutta projektia, mutta nostavat merkittävästi onnistumisen mahdollisuuksia. 

 

1. Onko toimittajalla julkisia referenssejä ja esimerkkitoteutuksia?

Onko toimittajalla on asiakasreferenssit ja asiakaspalautteet esillä julkisesti nettisivuillaan? Esitteleekö toimittaja ammattiylpeydellä aiempia toteutuksiaan esimerkiksi Youtube-videoiden muodossa? 

Asiakasreferenssit ja aiemmat toteutukset kertovat toimittajan osaamisesta ja palvelun laadusta. Voit kysyä lisätietoja toimittajalta ja halutessasi ottaa myös suoraan yhteyttä asiakaspalautteiden antajiin.

Kuvassa esimerkkejä meidän toteuttamista ratkaisuista.

Tecinspiren kehittämistä sovelluksista kuvia.Tässä Artikkelissa 10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle tilaamiseen ja toimittajan valintaan.

2. Ymmärtääkö toimittaja tarpeesi? 

On tärkeää jo tilausvaiheessa, että toimittaja ymmärtää projektin tavoitteet ja päämäärän samalla tavoin kanssasi. Ydinkysymyksiä ovat esimerkiksi kehitettävän ohjelmiston käyttäjäryhmät, käyttötarkoitus, hyödyt ja ydintoiminnot sekä toteutuksella ratkaistavat ongelmat. 

Usein ymmärrys selviää yhteisissä valmistelukokouksissa tai viimeistään toimittajan tarjouksesta. Onhan toimittajan tarjous sellainen, jonka ymmärrät täysin kokonaan aina ratkaisusuehdoituksesta toimitusehtoihin?


3. Vältä toimittajaloukku!

Kuuluvatko ohjelmiston IPR eli aineettomat oikeudet sinulle tilaajana? Mikäli et omista lähdekoodin oikeuksia, olet sidottu samaan toimittajaan ja heidän hintoihin jatkokehityksen osalta. 

Meillä Tecinspiren projekteissa kaikki IPR sisältäen myös lähdekoodit kuuluuvat aina tilaajalle. 

 

4. Pääsetkö vaikuttamaan projektin aikana?

Jos pääset osallistumaan vain projektin alussa määrittelyjen tekemiseen ja seuraavan kerran lopputoimituksen hyväksyntään, on projekti jo lähtökohdiltaan tuomittu epäonnistumaan. Tällöin jäät asiakkaana täysin pimentoon projektin toteutusvaiheen aikana.

Avoin ja säännöllinen kommunikointi on avain projektin onnistumiselle. Yhteydenpitoon voi hyödyntää useita eri viestintäkanavia ja lisäksi projektinhallinnan työkaluja. Tärkeintä on, että molemmat osapuolet tietävät missä vaihessa projekti etenee ja mitä on tulossa. 

 

5. Löytyykö tarvittava osaaminen?

Löytyykö toimittajalta kaikki tarvittava osaaminen projektin läpiviemiseksi? Tiedätkö ketä projektiin osallistuu ja heidän osaamisen sekä aiemmat meriitit? 

Minimissään onnistuseen ohjelmistoprojektiin tarvitaan suunnittelu-, käytettävyys-, arkkitehtuuri-, projektinhallinta-  sekä kehitysosaamista backdend- ja frontend-koodaukseen. Lisäksi olisi hyvä, jos toimittajalla on tarvittava palvelumuotoilu-, testaus- ja julkaisuosaaminen.

Tecinspiren ydintiimi. TässäArtikkelissa 10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle tilaamiseen ja toimittajan valintaan.

Kuvassa Tecinspiren ydinhenkilöt. Tutustu tästä tarkmmin Tecinspirenen tiimiin ja osaamiseen.

 

6. Käyttääkö toimittaja moderneja kehitysvälineitä?

Meille Tecinspirelle on tullut lukuisia asiakasprojekteja, joissa aikaisempi toimittaja on tehnyt toteutusta erikseen eri alustoille, kuten Android, iOS ja Web. Tällöin kehitys on usein hidasta ja kokonaishinta nousee isoksi.

Itse käytämme moderneja hybridikehitysvälineitä. Ne mahdollistavat ketterän ja kustannustehokkaan kehityksen, kun sama koodipohja käy kaikille alustoille: Android, iOS, Windows, Mac, Linux.

Tecinspire teknologiat.

7. Onko kehitys aidosti ketterää?

Pystyykö toimittaja aitoon ketterään kehitykseen? Ohjelmistoprojekteissa kaikki hukka eli tuottamaton työ tulisi minimoida Leanin oppien mukaisesti. Ketteriä ohjelmistokehitysmalleja on mm. scrum ja kanban, joita meillä Tecinspirellä käytetään. 

Kysy halutessasi toimittajalta referenssitoteutusten kestoajat ja toimitetu lisäarvon loppuasiakkaalle.

 

8. Toimitusvarmuus ja jatkuvat osatoimitukset?

Pystyykö toimittaja pystyy oikeasti pitämään lupaukset ja toimattamaan lopputuloksen aikataulussa? Varmista myös, että toimittaja pystyy tekemään osatoimituksia säännöllisesti ja ettei niistä koidu lisäkustannuksia.

 

9. Ovatko projektikäytännöt kunnossa?

Varmista, että toimittajan ohjelmistokehitysprosessit ovat kunnossa. Onko laadunvarmistus ja tuotehallinta kuvattu ja sovittu? Onko toimittajan versiohallinnan käytännöt tiedossa ja miten toimittaja huolehtii koodimuutosten jatkuvasta integroinnista ja testauksesta?

Systemaattinen kehitys projektin aikana on erittäin tärkeää mahdollista jatkokehitystä varten. Mahdollisesti syntyvän teknologiavelan purkaminen (erilaiset oikopolut ja purkkaviritykset) on kallista myöhemmin.

 

10. Syntyy aito luottamus molemminpuolin?

Luottamus on kaiken liiketoiminnan perusta. Sen rakentaminen alkaa jo ennen ensimmäistä tapaamista. Ovatko toimittajan nettisivut sekä some-kanavat kunnossa ja onko niissä hyvää päivitettyä sisältöä?

Molemminpuolinen luottamus on perusta myös projektin aikaiselle kommunikoinnille ja yhteistyölle. Itse luotamme täysin avoimeen ja suoraan kommunnikointiin. Mahdollisia haasteita ei kannata lakaista maton alle tikittäviksi aikapommeiksi.

 

Loppusanat

Tässä oli meidän 10 täsmävinkkiä ohjelmistokehityksen ostajalle. Tärkeimmäksi nostamme numeron yksi eli julkiset referenssit ja asiakaspalautteet, jotka kertovat paljon toimittajasta.

Tecinspirellä kehitämme web- ja mobiilisovelluksia, digitaalisia alustoja ja toiminnanohjausjärjestelmiä huippuluokan asiakastyytyväisyydellä. Tutustu tästä tarkemmin palveluihimme.

Teemu Kivioja Tecinspire

Kirjoittaja:

Teemu Kivioja, CEO and Founder at Tecinspire, 050 547 9571

Innovative development director with business mindset

Piditkö artikkelista? Tilaa tästä uutiskirjeemme, niin pääset sisäpiiriimme ja saat noin kerran kuussa hyödyllistä tietoa meiltä.  

Tutustu palveluihin ja aiempiin projekteihin

 

× WhatsApp Teemu